Simulatiecentrum

Simulatie-vaardigheidsonderwijs is in zijn algemeenheid bewezen doelmatiger en patiëntveiliger dan traditioneel klinisch onderwijs. Het wordt daarom wereldwijd steeds meer toegepast. Ook in ons land speelt simulatie-vaardigheidsonderwijs inmiddels in diverse opleidingen in de gezondheidszorg een belangrijke rol. Door in een voldoende realistische, gesimuleerde omgeving  te oefenen in het omgaan met allerlei klinische taken en problemen ben je beter op de praktijk voorbereid en wordt de patiënt beter en veiliger geholpen.

image seh

Het Maastricht Universitair Medisch Centrum ( MUMC+ ) beschikt sinds 2008 over een Simulatiecentrum als centrale faciliteit, met een breed scala aan trainings-mogelijkheden, inclusief teamtrainingen.

In het Simulatiecentrum kunnen professionals van binnen en buiten het MUMC+ in een veilige omgeving, onder deskundige begeleiding, hun kennis, vaardigheden en competenties verbeteren. 

Het team van het Simulatiecentrum hoopt u binnenkort te mogen begroeten.

 

Information in English: 

The Simulatiecentrum of the Maastricht UMC+ Academie is the central facility of the MUMC providing simulation training for healthcare workers from in- and outside the MUMC. For a compact overview we refer to the English version of our website movie. The link is given further down this page. Link to our movie.
Sluit de enquête