Welkom A(N)IOS in het MUMC+!
Waar je vakinhoudelijk door je opleidingsteam wordt opgeleid, faciliteert de Arts-AssistentenVereniging (AAV), de Centrale OpleidingsCommissie (COC) en de MUMC+ Academie voor Medische VervolgOpleidingen (AMVO), veel zaken daarom heen. De ondersteuning is zowel organisatorisch, beleidsmatig als onderzoeksmatig; en de borging van de kwaliteit van de opleidingen monitoren we mee. Met heel ons hart zorgen wij er samen voor dat AIOS in het MUMC+ excellent worden opgeleid in een veilig opleidingsklimaat. Om je alvast op weg te helpen hebben we deze visual gemaakt, met een overzicht van de verschillende mogelijkheden, betrokkenen en diensten. 

Zo word je Wegwijs!
Om je welkom te heten en je op weg te helpen met je opleiding in het MUMC+ hebben wij alle belangrijke informatie samengevoegd in het welkomstmagazine ‘Wegwijs’ speciaal voor A(N)IOS. Dit magazine krijg je uitgereikt tijdens je introductiedag.

Arts Assistenten Vereniging (AAV)
De AAV behartigt jullie belangen en is jullie spreekbuis voor de hogere organen van de organisatie van het ziekenhuis. Zo hebben we regulier overleg met de COC en de Raad van Bestuur. Uiteraard zijn we er niet alleen voor serieuze zaken, maar organiseren we ook tweemaal per jaar in samenwerking met de AAV van het Zuyderland Ziekenhuis een mooi feest. Bij vragen of problemen, maar ook voor gezelligheid kun je ons laagdrempelig benaderen via aav@mumc.nl. Vergeet vooral niet lid te worden! 

Academie Medische Vervolgopleidingen (AMVO)
Tijdens je opleiding in MUMC+ is de AMVO jouw aanspreekpunt voor alle opleidingsgerelateerde vragen/zaken. Het team van de academie medische vervolgopleidingen is voortdurend bezig om de kwaliteit van jouw opleiding te meten, te monitoren en waar nodig te adviseren voor verbetering. Dat doen we samen met het dagelijks bestuur van de COC. We zetten cyclisch een aantal kwaliteitsinstrumenten uit, borgen het competentiegericht opleiden – door o.a. een gevarieerd aanbod aan discipline overstijgend onderwijs en docentprofessionalisering -, en monitoren de mogelijkheden tot individualisering, regionalisering en profilering binnen de opleiding. Daarnaast is het bureau van de OOR ZON, voor wat betreft regionale opleidingsaangelegenheden, gevestigd binnen de AMVO.

Tijdens kantooruren zijn wij bereikbaar in het Oxfordgebouw, niveau 2 (kamers 2.R1.001 t/m 2.R1.005).

Centrale Opleidings Commisie (COC)
De Centrale Opleidingscommissie binnen MUMC+ (COCM) heeft als instelling samen met de Raad van Bestuur en de Academie Medische Vervolgopleidingen op 30 maart 2020 officieel een certificering ontvangen van de Registratie Commissie Geneeskundig Specialisten (RGS) voor de kwaliteit van de medische vervolgopleidingen. De COCM heeft een regisseursrol  en monitort en bewaakt de kwaliteit van de opleiding. Dit doet ze met hulp van de staf Academie Medische Vervolgopleidingen en de portefeuillehouder en beleidsadviseur Raad van Bestuur. De Centrale Opleidingscommissie kent een Dagelijks Bestuur onder voorzitterschap van Dr. H. Staal en komt 6 maal per jaar bijeen met alle (plv)opleiders in een ledenvergadering. Klik hier voor meer informatie.

Individualisering
Omdat iedereen anders is met wensen, talenten, leerdoelen en leertempo, stem je deze in het eerste jaar van je opleiding samen met je opleider af en maak je een Individueel OpleidingsPlan (IOP). Dit IOP wordt opgenomen in jouw digitaal portfolio en evalueer je tijdens je voortgangsgesprekken gedurende je hele opleiding in de regio OOR ZON.

Sluit de enquête