Verpleegkundige Vervolgopleidingen

Kies je eigen loopbaan

Er zijn meerdere mogelijkheden om je loopbaan als verpleegkundige in te richten. Als je het diploma verpleegkunde hebt behaald, kun je je namelijk specialiseren. Na een vervolgopleiding kun je bijvoorbeeld gaan werken als intensive care verpleegkundige, dialyse- of kinderverpleegkundige.

De Maastricht UMC+ Academie is een CZO-erkend opleidingsinstituut met een veelvoud aan verpleegkundige vervolgopleidingen en bij- en nascholingsprogramma's. Veelal in samenwerking met de zorginstellingen uit de OOR ZON-regio. Het aanbod is verdeeld in de clusters Acute zorg, Langdurige zorg en Moeder & kind. In de Maastricht UMC+ Academie kun je vrijwel alle CZO-erkende verpleegkundige vervolgopleidingen volgen en ook niet CZO-erkende opleidingen. CZO staat voor College Zorg Opleidingen, een erkend keurmerk.

Verpleegkundige 1
Acute zorg

Als gespecialiseerd verpleegkundige in de acute setting is geen dag hetzelfde. Als team werk je nauw samen met meerdere disciplines om de laag- tot hoogcomplexe zorgvragers te ondersteunen op jouw afdeling. Je beheerst het klinisch redeneren en afhankelijk van je afdeling heb je meerdere hightech hulpmiddelen en/of innovaties ter beschikking om uiteenlopende patiëntencategorieën te verzorgen.
Creativiteit en improvisatie staan centraal in deze acute zorg. In het acute cluster staat echter niet alleen de somatiek op de voorgrond.  Aandacht voor de mens achter de aandoening is essentieel. Onderschat de  impact van deze vaak onverwachte gebeurtenissen voor de patiënt, zijn/haar familie,  jezelf en je collega's niet. Wees je bewust van welke grote rol begeleiding van patiënt en familie speelt in dit cluster. 

Samenwerken tussen de verschillende acute afdelingen, begint steeds meer vormen aan te nemen. Dat maakt dat jij als gediplomeerd gespecialiseerd verpleegkundige in het acute cluster, met het volgen van een ‘paar’ extra EPA’s gemakkelijk op een andere acute afdeling kunt gaan werken.

VVO in combinatie met hbo-v

Deze opleiding is ook te volgen in combinatie met een verkorte hbo-v opleiding. Avans+ en UMC-zorgopleiders maken deze combinatie mogelijk. Meer weten? Klik hier voor meer informatie.

Opleidingen
 • Intensive Care Verpleegkundige
 • SEH Verpleegkundige
 • Cardiac Care Verpleegkundige
 • Recovery Verpleegkundige
 • Medium Care Verpleegkundige
 • Basis Acute Zorg (BAZ)
 • Acute Opname Verpleegkundige (niet CZO-erkend)
Luna Lexis
Luna Lexis

Ik vind de opleiding tot Intensive Care verpleegkundige een uitdagende, maar zeer leuke en interessante opleiding. Er is een wereld voor me opengegaan op het gebied van klinisch redeneren en ervaring. Dit maakt het vak zoveel keer leuker.

Langdurige Zorg

Als gespecialiseerd verpleegkundige binnen het cluster Langdurige Zorg speel je een belangrijke rol in een kwetsbare periode van patiënten. Het leven van je patiënt is voor altijd veranderd door een chronische aandoening. Naast dat je je verdiept in de somatische kant van het ziek zijn (middels klinisch redeneren) is een belangrijk kenmerk van langdurige zorg dat je jezelf verdiept in de mens achter het ziektebeeld. Het voeren van gesprekken met je patiënt is van belang om goede begeleiding en psychosociale ondersteuning te verzorgen. Dit vraagt nauwe samenwerking tussen jou als verpleegkundige en verschillende disciplines binnen de keten. Je streeft er samen naar om de patiënt in zijn kracht zetten om een weloverwogen keuze te kunnen maken t.a.v. de behandeling, passend bij zijn of haar idee van kwaliteit van leven, kortom samen beslissen.

Je kunt binnen verschillende settings werken (klinische afdeling, polikliniek of de thuiszorg), waardoor je meerdere doorgroeimogelijkheden hebt.

VVO in combinatie met hbo-v

Deze opleiding is ook te volgen in combinatie met een verkorte hbo-v opleiding. Avans+ en UMC-zorgopleiders maken deze combinatie mogelijk. Meer weten? Klik hier voor meer informatie.

Opleidingen
 • Oncologieverpleegkundige
 • Dialyseverpleegkundige
Femke
Femke Jans

Dialyseopleiding, een mix tussen acute en chronische zorg.

Moeder en kind

Binnen het cluster Moeder en kind word je opgeleid tot een gespecialiseerd verpleegkundige die zorg draagt voor (aanstaande) ouders, pasgeborenen, kinderen en jongeren in alle ontwikkelingsfasen en -niveaus. De zorgvrager is hierin niet alleen het individu ‘moeder’ of ‘kind’, maar presenteert zich als gezin, één systeem. 

In teamverband werk je samen met meerdere disciplines en verleen je somatische en/of psychosociale zorg in een innovatieve, deels hightech werkomgeving. Je komt hierin zowel laag-, midden-, als hoog complexe zorgvragers tegen. Dit vraagt om stressbestendige verpleegkundigen die achteruitgang vroeg kunnen signaleren en stabiliseren (klinisch redeneren).

Kritieke en onzekere situaties, met ernstige, zo niet fatale gevolgen vragen verpleegkundige expertise in de ondersteuning en begeleiding van kind, ouders/verzorgers en/of naasten. Dit is in vergelijking tot andere clusters mogelijk echt wel anders!

Een divers cluster vol uitdagingen, uitersten en doorgroeimogelijkheden.

VVO in combinatie met hbo-v

Deze opleiding is ook te volgen in combinatie met een verkorte hbo-v opleiding. Avans+ en UMC-zorgopleiders maken deze combinatie mogelijk. Meer weten? Klik hier voor meer informatie.

Opleidingen
 • High Care Neonatologie Verpleegkundige
 • Intensive Care Neonatologie Verpleegkundige
 • Kinderverpleegkundige
 • High Care Kinderverpleegkundige
 • Intensive Care Kinderverpleegkundige
 • Obstetrieverpleegkundige
Noortje
Noortje Hoevenaars

De opleiding tot ICN verpleegkundige is een uitdagende en leerzame vervolgopleiding. Je leert theorie koppelen aan de praktijk en klinisch redeneren staat centraal. Een ontwikkeling waardoor ik nu vol trots en passie voor de allerkleinste kanjers zorg!

Specialiseren met EPA's

Samen met zorg- en opleidingsinstellingen vernieuwt CZO Flex Level de CZO-erkende (vervolg-) opleidingen voor verpleegkundigen en medisch ondersteunende zorgprofessionals. Die opleidingen worden ondergebracht in een samenhangend én flexibel stelsel. Bij de Maastricht UMC+ Academie richten we onze Verpleegkundige Vervolgopleidingen op deze manier in.

Opleidingen met individuele leerroutes zijn gebaseerd op EPA’s, zowel qua theorie als in de praktijk. EPA'S (Entrusted Professional Activities) zijn kritische beroepstaken waarin je je bekwaamt. Dit maakt de opleidingen flexibeler en leidt tot nieuwe mogelijkheden wat betreft leerroutes. Studenten/zorgverleners krijgen meer carrièremogelijkheden: ze worden efficiënter opgeleid, kunnen makkelijker in- en doorstromen én ze zijn klaar voor de zorgvraag van morgen.

Meer weten? Lees hier verder.

Specialiseren met EPA's
Meer informatie

Vrijstellingen-procedure
Denk je op basis van eerdere opleiding(en) in aanmerking te komen voor verkorting van een opleidingstraject? Ga dan in overleg met je leidinggevende om een vrijstellingen-procedure aan te vragen. Indien je leidinggevende akkoord is, wordt hij/zij de opdrachtgever voor de procedure en betaalt tevens de daarmee samenhangende kosten.

Aanmelden voor vrijstellingen gaat via de inschrijfformulieren van onze Verpleegkundige Vervolgopleidingen. Bekijk de richtlijn voor meer informatie of neem contact op via ellen.de.wolde@mumc.nl of jolanda.ter.horst@mumc.nl.

Meer weten?
Voor inhoudelijke informatie met betrekking tot de verpleegkundige vervolgopleidingen kun je contact opnemen met het secretariaat van de Academie Zorgopleidingen: T 043 387 21 21 of E academie.zorgopleidingen@mumc.nl.

Info
Sluit de enquête